ARABULUCULUK VE UZLAŞMA

Arabuluculuk, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları içinde en yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı, Arabulucu ünvanlı resmi ve tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkemenin yönlendirmesiyle sorunlarını çözmelerinde kullanabilecekleri; gizli, masrafsız, hızlı, her aşamada süreçten çekilebilecekleri ve süreç sonunda anlaştıklarında mahkeme kararı niteliğinde bir belge aldıkları ve daha birçok avantajı içinde barındıran en etkin alternatif çözüm yöntemidir.

Arabulucu, uyuşmazlığı bir karar vermek suretiyle çözmeyi değil; ikna ve telkin yöntemiyle, tarafların yeniden müzakerelere girişmelerine ve bir anlaşma sağlamalarına imkân veren ortamı oluşturmayı hedefler. Bu yöntemin en temel ilkeleri, “gönüllülük”, “eşitlik”, “bizzat hazır bulunma”, “taraf hakimiyeti” ve “gizlilik”dir. Sırış Arabuluculuk Bürosu, Özel Hukuk Uzmanlık alanlarında yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan Özel Hukuk Uyuşmazlıklarında, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çalışan tarafsız bir rolle tarafların arasındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve uyuşmazlık konusunu kendilerinin uzlaşarak çözümlemelerini sağlamayı amaçlayarak arabuluculuk faaliyetlerini en aktif şekilde sunmaktadır.

Sırış Arabuluculuk Bürosu kurucusu Av. Burcu SIRIŞ, Arabuluculuğun en doğru şekilde yerine getirilebilmesi açısından, Ankara Hukuk Fakültesi’nin İş Hukuku alanında konuyla ilgili verdiği eğitimlerini tamamlayarak uzmanlığını almış olup şuanda uzman arabulucu olarak, arabuluculuk faaliyetlerini yürütmektedir.


BAĞLANTILAR  

İLETİŞİM  

Sırış Hukuk & Arabuluculuk
Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı 5387. Cadde Mira Ofis No:15A / 13
Beytepe – Çankaya / Ankara
Telefon: 0312 220 1990
E-Mail: info@sirishukuk.com

© 2020 Sırış Hukuk & Arabuluculuk
 
ike dijital
ike dijital